06 Sep

Kansanedustajat kysyvät kaasuputkesta

Lipponen_Nord_stream

Kansanedustajat Elina LepomäkiAnders Adlercreutz (r.), Mikko Kärnä (kesk.) ja Antero Vartia (vihr.) ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen Nord Stream II -hankkeen käsittelystä.

Kysymyksessä toivotaan täsmennystä Suomen kantaan ja siihen, aiotaanko hankkeesta laatia turvallisuuspoliittinen analyysi.

Pääministeri Juha Sipilän mukaan “Suomelle riittää, että hanke on ympäristönormien mukainen ja oikeusasiat EU-komission tarkastamia”. Hänen mukaansa hanke ei ole Suomelle poliittinen kysymys.

Baltian maat, Puola ja eräät keskisen Euroopan EU-maat ovat vaatineet putkesta luopumista. Sitä vastaan ovat asettuneet myös Euroopan parlamentin suurin EPP-ryhmä sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk.

Niin ikään Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin mukaan hankkeesta aiotaan laatia turvallisuuspoliittinen analyysi.

Helsingin Sanomien mukaan entinen pääministeri Paavo Lipponen on hankkeessa konsultoimassa ja avaamassa ovia, aivan kuten ensimmäistäkin putkea suunniteltaessa.

Putkigate-blogissa 4.1.2012 julkaistussa tekstissä ihmetellään Lipposen toimintaa:

“Lipposen toiminnasta herää kysymys, minkänlainen konsultaatio on ollut asiakkaalle miljoonan euron arvoista. Lapin yliopiston prosessioikeuden emeritusprofessori Jyrki Virolainen ihmetteli elokuussa 2008, miten Lipponen käytännössä tulisi “vauhdittamaan” Nord Streamin lupamenettelyä. Professori huomautti, että lupamenettelyssä oli kyse juridiikasta, johon poliitikko ei voisi vaikuttaa.

Viranomaiset ja tuomioistuimet ovat riippumattomia eri intressiryhmistä ja niiden edellytetään toimivan käytännössä puolueettomasti ja itsenäisesti sekö noudattavan vain lakia, Virolainen huomautti. Jo lupamenettelyn kiirehtiminen voidaan nähdä asiattomana puuttumisena viranomaistoimintaan ja lainkäyttöön tai jopa suoranaisena painostuksena.

Lipposen toimeksianto oli hallinnon ja lainkäytön riippumattomuuden kannalta sangen arveluttava. Oikeusvaltioperiaatteen kannalta on outoa, jos lakiperusteiseen hallintamenettelyyn voidaan vaikuttaa ulkopuoliselta taholta. Vai onko peräti kyseessä [sic!] ulkomailta saadusta vaalituesta? Lipposelta voisi ja pitäisi vaatia vastauksia näihin kysymyksiin.”

Lipposella oli kylmän sodan aikana läheiset itätiedusteluyhteydet. Vuonna 2000 hän oli pääministerinä käsittelemässä ns. Rosenholz-aineiston saapumiseen liittyviä kysymyksiä yhdessä presidentti Tarja Halosen ja ulkoministeri Erkki Tuomiojan kanssa.

Kuvien oikeudet:

By Samuel Bailey (sam.bailus@gmail.com) – Oma teos, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8454783

By Johannes Jansson – http://www.norden.org/en/news-and-events/images/people/others/paavo-lipponen-346/view, CC BY 2.5 dk, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11199876

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *