26 Feb

CIA:n arkistopaljastuksia kommunistien suunnitelmista Suomen idänkaupassa

Internetissä julkaistu CIA-arkistojen kokoelma valottaa myös idänkaupan poliittista roolia kylmän sodan aikana. 3.9.1954 päivätyn asiakirjan perusteella suoritettiin aihetta käsittelevän 6.2.1954 Uudessa Suomessa julkaistun lehtiartikkelin kääntäminen ja merkityksen arviointi. Artikkelissa esitetty tieto on katsottu relevantiksi neuvostokauppaa koskevassa tutkimustyössä.

Uuden Suomen tekstissä tuodaan esiin Suomen Kommunistisen Puolueen pääsihteeri Ville Pessin osallistuminen Oslossa edellisenä vuonna pidettyn pohjoismaisten kommunistien salaiseen kokoukseen. Muiden läsnäolijoiden kritisoitua suomalaiskommunistien kyvyttämyyttä ottaa valtaa käsiinsä heti sodan jälkeen, oli Pessi artikkelin mukaan paljastanut uuden suunnitelman, johon sisältyi Suomen tekeminen riippuvaiseksi Neuvostoliiton ja sen satelliittivaltioiden kanssa käytävästä kaupasta.

Idänkaupan osuuden saavuttaessa 40-50 prosenttia järjestettäisiin taloudellisia ongelmia ajamalla idänkauppa poliittisin verukkein alas. Pessin mukaan suomalaiset oikeistovoimat tarjoaisivat tarvittavan syyn tähän, minkä johdosta kommunistit tulisi ottaa hallitukseen kauppavaihdon palauttamiseksi. Tällä kertaa hallitukseen ei myöskään päästettäisi “pettureita”, joista Pessi mainitsee esimerkkinä Yrjö Leinon eikä hallituksesta jouduttaisi lähtemään, kuten tapahtui vuonna 1948.

Pessi oli Uuden Suomen mukaan pyytänyt pitämään suunnitelman salassa ja kertonut, ettei hänellä olisi varsinaisesti ollut oikeutta paljastaa sitä. Hän suositteli myös muiden maiden kommunisteja edistämään idän ja lännen välistä kauppaa.

Vasili Mitrohihin arkistoissa pääsihteeriyden lisäksi rahastonhoitajan tehtävässä toiminut Ville Pessi oli peitenimi “Baranov”, mahdollisesti Venäjän Amerikan eli myöhemmän Alaskan ensimmäisen kuvernöörin ja liikemiehen mukaan.

Teksti: työryhmä

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *